Tikšanās ar Juri Cālīti

Izstāde "Mani gadi uz mani neattiecas" apskatāma Gulbenes novada bibliotēkā no 28.augusta līdz 28.septembrim.
Savukārt tikšanās ar izstādes galveno varoni Juri Cālīti notiks 24. septembrī plkst. 17.30 Gulbenes novada bibliotēkā.
 
Lai atzīmētu Jura Cālīša - mācītāja, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docenta, biedrības „Zvannieku mājas” dibinātāja nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu viņa personības plašumu, tika veidota izstāde. Tās radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās izskanējušas Jura Cālīša domas par dažādiem tematiem. Paralēli bibliogrāfijai klasiskā izpratnē tapa domu un atziņu bibliogrāfija, kas materializējusies izstādē.
Darba gaitā izkristalizējās četras ietilpīgas tēmas – dzīve, cilvēks, ticība un mīlestība, kas ļāva sagrupēt domu graudus. Kopumā tika atlasīti 99 citāti, kas atspoguļoti ne tikai planšetēs, bet arī grāmatzīmēs, kas sniedz iespēju apmeklētājiem paņemt daļu no izstādes sev līdzi.
 
2015. gadā Dr.theol. Juris Cālītis saņēma titulu "Eiropas gada cilvēks Latvijā".
 
“Juris ir cilvēks ar neizmērojamu cilvēkmīlestību sirdī, ar kuru viņš dalās ar mums – līdzcilvēkiem. Ir labi apzināties, ka šāds cilvēks ar LIELU SIRDI ir starp mums. Tā ir pamatīga drošības sajūta.”
Izstādes veidotāja, LU Bibliotēkas bibliotekāre Agra Blūma, atzīst, ka darbs ar Jura Cālīša publikācijām sniedza iedvesmu, mierinājumu un prieku, ko novēl gūt arī izstādes apmeklētājiem.
Pasākumā tiks ievēroti visi attiecīgajā brīdī valstī noteiktie drošības noteikumi.