Te ir darbs!

 

Gulbenes novada bibliotēka
 (reģ. Nr. 90009151267)

aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku
 

Gulbenes novada bibliotēkas

bērnu bibliotēkas Galveno bibliotekāru/i
 

(Profesiju klasifikatora kods 2622 02)

 

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Augstākā izglītība (vēlama profesionālajā jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā darba pieredze bibliotēkā vai pieredze darbā ar bērniem;
 • Radoša personība ar organizatoriskām dotībām un prasmi uzstāties publikas priekšā;
 • Plašas literatūras zināšanas un vēlme iepazīt bērnu un jauniešu literatūru;
 • Teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • Labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem;
 • Iniciatīva, radošums un patstāvīga pieeja darbam;
 • Augsta pašmotivācija, atbildība un organizētība.

 

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Kvalitatīvi veikt bērnu un jauniešu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu;
 • Organizēt nodarbības un tematiskos pasākumus bērnu un jauniešu piesaistīšanai un lasīšanas veicināšanai;
 • Organizēt brīvā laika aktivitātes bērniem un pusaudžiem;
 • Iniciēt un iesaistīties dažāda līmeņa projektos, kas veicina saikni ar Bērnu bibliotēkas lietotājiem;
 • Organizēt sadarbību ar pirmskolas izglītības iestādēm un skolu;

 

PIEDĀVĀJAM

 • Radošu, dinamisku un interesantu darbu;
 • Darbu profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, iespējas īstenot idejas un profesionāli apliecināt sevi;
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • Stabilu atalgojumu (atbilstoši 8.mēnešalgu grupai no 807.00 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);

 

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Pieteikuma vēstule;
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Dokumentus iesniegt personīgi, var nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: sabine.jefimova@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2022.gada 20.maijam.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.