Te ir darbs!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbenes novada bibliotēka (reģ. Nr. 90010215279)

aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku
 

Stradu pagasta

Stāķu bibliotēkas VADĪTĀJU

(Profesiju klasifikatora kods 1349 34)

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Augstākā izglītība (vēlama profesionālajā jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • Vēlama 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • Spēja pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • Spēja reaģēt uz lasītāju vajadzībām;
 • Spēja motivēt lasītājus;
 • Teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām (Pieredze darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE – tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Iniciatīva un radoša pieeja darbam;

 

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Plānot, organizēt un vadīt darbu Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā;
 • Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • Iestādes budžeta plānošana, sagatavošana un tā racionāla izmantošana;
 • Sagatavot un sniegt pārskatus par bibliotēkas darbību;
 • Profesionāla lasītāju apkalpošana;
 • Bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā;
 • Bibliotēkas krājuma komplektēšana un pieejamības nodrošināšana;
 • Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem.

 

PIEDĀVĀJAM

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • Jūsu ieguldījums tiks novērtēts ar amatam atbilstošu, konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu – mēnešalga no 807.00 EUR (18.2 saime, 8.mēnešalgu grupa 1.kategorija) līdz 951.00 EUR (18.2 saime, 8.mēnešalgu grupa 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

 

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Dokumentus var iesniegt personīgi Gulbenes novada bibliotēkā, var nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: antra@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2021.gada 26.oktobrim.

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka :

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba