Te ir darbs!

 

Gulbenes novada bibliotēka

aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku
 

Gulbenes novada bibliotēkas

Galveno bibliotekāru/i – ekspertu/i
 

(Profesiju klasifikatora kods 2622 02)

 

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā, augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs;
 • Izpratne par klasisko un mūsdienu literatūru;
 • Iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • Organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • Labas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un plānošanas prasmes;
 • Augsta pašmotivācija, atbildība un organizētība;
 • Svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (angļu, krievu valoda).

 

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Veikt pieaugušo lasītāju apkalpošanu informācijas sistēmā ALISE;
 • Veikt darbu ar krājumu, nodrošināt un sekmēt  tā izmantojamību;
 • Plānot, organizēt un vadīt literāros un citus pasākumus dažādām mērķauditorijām;
 • Gatavot jaunākās literatūras apskatus dažādām lasītāju grupām;
 • Projektu pieteikumu izstrāde un realizēšana;
 • Organizēt tematiskās un mākslinieciskās izstādes;
 • Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā.

 

PIEDĀVĀJAM

 • Profesionālos izaicinājumus;
 • Radošu, dinamisku un interesantu darbu;
 • Atbalsts profesionālajā izaugsmē;
 • Jūsu ieguldījums tiks novērtēts ar amatam atbilstošu, konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu – mēnešalga no 827.00 EUR (18.2 saime, 8.mēnešalgu grupa 2.kategorija) līdz 1003.00 EUR (18.2 saime, 8.mēnešalgu grupa 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

 

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Dokumentus var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: antra@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2021.gada 24.septembrim.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba