Runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņa

Vecāki, vecvecāki, ja Jūsu ģimenē aug lielais, apķērīgais trīsgadnieks, tad laiks ir nākt un pieteikties Gulbenes novada bibliotēkā uz runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņu!
Skoliņa Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā darbojas jau kopš 2014. gada un daudzi to pazīst kā Grāmatu startu.
Ko skoliņā darīsim? Lasīsim grāmatas, protams!
Ko vēl? Darbosimies ar čaklajiem pirkstiņiem!
Un viss? Nē, taču – vingrosim, klausīsimies, mazliet padziedāsim un daudz, daudz padziedāsim!
Kopumā paredzētas 4 nodarbības, vienu reizi mēnesī (sestdienā).
Gaidīsim pieteikumus līdz 1. februārim.