Pieejamie preses izdevumi bibliotēkā

  • Tekošā mēneša periodiskie izdevumi ir pieejami bibliotēkas informācijas centrā, kas atrodas 1.stāvā.
  • Mēnesi veci periodiskie izdevumi ir pieejami novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā, kas atrodas 3.stāvā. Žurnālus izsniedz uz mājām bez maksas.

pieejamie preses izdevumi bibliotēkā