“Mīļvārdi silda sirdi”

Nolikums konkursam “Mīļvārdi silda sirdi”
 
1. Mērķis
1.1. Veicināt radošumu, rakstot stāstu par mīļvārdiņiem. 
1.2. Veicināt sapratni par mīļvārdiņu izcelsmi un nozīmi.
 
2. Konkursa uzdevumi
2.1. Stāsts konkursam iesniedzams Word/PDF formātā vai ar roku rakstīts uz A4 lapas.
2.2. Darbam ir jābūt vizuāli glīti noformētam, var pievienot arī kādu vizuālu ilustrāciju vai zīmējumu.
 
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties individuāli vai kopā ar ģimeni.
3.2. Vienam dalībniekam ir atļauts iesniegt konkursam vienu darbu.
3.3. Darbs ir jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 18:00 elektroniski vai klātienē Gulbenes novada Bērnu bibliotēkā.
3.4. Darbam jāpievieno vārds, uzvārds, klase, skola, telefona numurs un e-pasta adrese.
 
4. Konkursa norises laiks
4.1. Konkurss notiek no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 14. februārim plkst. 18:00.
4.2. Darbu vērtēšana notiks līdz 2024. gada 16. februārim.
4.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2024. gada 19. februārī mājas lapā http://www.gulbenesbiblioteka.lv un bibliotēkas sociālo tīklu profilos.  Ar uzvarētājiem sazināsimies arī personīgi.
 
5. Vērtēšana
5.1. Iesūtītos darbus Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki.
5.2. Žūrija ņems vērā iesūtīto darbu saturu, oriģinalitāti un noformējumu.
 
6. Apbalvošana
6.1. Orģinālāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.
6.2. Labākā autora darbu izmantosim kā reprezentatīvu materiālu dažādos pasākumos.
 
7. Konkursam iesniegto materiālu izmantošana
7.1. Iesniegtie darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkos un Gulbene novada bibliotēkas organizētajos pasākumos.
7.2. Gulbenes novada bibliotēka ir tiesīga veikt iesniegto darbu publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu.
 
Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv vai zvanīt 64473266.