LDB Izcilības balva

Latvijas Disleksijas biedrība sadarbībā ar Swedbank Latvija aicina vidusskolēnus (vispārizglītojošo skolu skolēnus, arodskolu un tehnikumu audzēkņus) ar disleksiju pieteikties LDB Izcilības balvai. Jaunietim ir jāaizpilda on-line anketa, uz e-pastu info@disleksija.lv jāatsūta sava pagājušā mācību gada liecība un viena pieaugušā (skolotāja, klases audzinātāja, kora vadītāja, utml.) rekomendācijas vēstule. http://www.disleksija.lv/ldb-izcilibas-balvai

Balvas mērķis ir mazināt negatīvos stereotipus par cilvēkiem ar disleksiju un veicināt sistēmiskas izmaiņas Latvijas izglītībā - noteikt disleksiju arī spējīgiem skolēniem, nodrošināt IKT izmantošanu skolās un ieviest digitālus eksāmenu darbus.

Pieteikumus gaidām līdz 18. oktobrim, apbalvošanas ceremonija Rīgā 30. oktobrī.