Latvijas valsts himnai 100!

Ieraksts no www.periodika.lv Izglītības Ministrijas Mēnešraksta Nr.11:


"Valdības 7. jūnija rīkojums nostāda Baumaņu Kārļa dzeesmu „Deevs, svētī Latviju" par oficiālu valsts himnu, dzeedamu tikai svinīgos gadījumos un ar peemērotu ceremoniālu. Tā valdība sankcionējusi tikai to, ko tauta jau sen bij eeslēgusi savās parašās. Jau pastāvošā tautas himna paleek ari par valsts himnu."

Latvijas himnas “Dievs, svētī Latviju!” vārdus un mūziku sacerēja Baumaņu Kārlis. Himna pirmo reizi izskanēja 19. gadsimta otrajā pusē, kad latvieši sāka atklāti izpaust savu nacionālo identitāti. Baumaņu Kārlis bija pirmais Latvijas komponists, kurš izmantoja vārdu “Latvija” dziesmas tekstā. Vārda “Latvija” nozīme vēl tikai sāka veidoties rakstnieku un aktīvistu prātos, un tas tika izmantots, lai apzīmētu visus reģionus, ko vēsturiski apdzīvojuši latvieši. Lai gan lielākā latviešu daļa neuzdrošinājās sapņot par valsti, kas būtu neatkarīga no cariskās Krievijas, dziesma “Dievs, svētī Latviju!” bija spēcīgs katalizators, kas ļāva veidoties nacionālajai pašapziņai. Vārda “Latvija” lietojums bija atklāts izaicinājums cariskajam režīmam, kas neizjuta nekādas simpātijas pret nacionālajām kustībām. /Latvijas Institūts/

Dievs, svētī Latviju!