Konkurss

Nolikums konkursam “Gulbis Heinrihs”
 
1.Mērķis
1.1. Veicināt radošumu, rakstot teiku, pasaku vai dzejoli. 
1.2. Veicināt atpazīstamību vienam no Gulbenes simboliem – melnajam gulbim Heinriham.
 
2.Konkursa uzdevumi
2.1. Teika/pasaka/dzejolis konkursam iesniedzams Word/PDF formātā vai ar roku rakstīts uz A4 lapas.
2.2. Darbam ir jābūt vizuāli glīti noformētam, var pievienot arī kādu vizuālu ilustrāciju vai zīmējumu.
 
3.Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties skolnieki līdz 12.klasei.
3.2. Dalība konkursā ir individuāla.
3.3. Vienam dalībniekam ir atļauts iesniegt konkursam vienu darbu.
3.4. Darbs ir jāiesniedz līdz 12. maija plkst. 18:00 elektroniski vai klātienē Gulbenes novada Bērnu bibliotēkā.
3.5. Darbam jāpievieno vārds, uzvārds, klase, skola, telefona numurs un e-pasta adrese.
 
4.Konkursa norises laiks
4.1. Konkurss notiek no 2023. gada 3. maija līdz 2023. gada 15. maijam plkst. 18:00.
4.2. Darbu vērtēšana notiks līdz 2023. gada 18. maijam.
4.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 19. maijā mājas lapā http://www.gulbenesbiblioteka.lv un bibliotēkas sociālo tīklu profilos.  Ar uzvarētājiem sazināsimies arī personīgi.
 
5.Vērtēšana
5.1. Iesūtītie darbi tiks vērtēti trīs grupās: 1.-6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase.
5.2. Žūrija ņems vērā iesūtīto darbu saturu, oriģinalitāti un noformējumu.
 
6.Apbalvošana
6.1. Katrā vecuma grupā tiks apbalvots viens darbs.
6.2. Labākā autora darbu izmantosim kā reprezentatīvu materiālu dažādos pasākumos.
 
7.Konkursam iesniegto materiālu izmantošana
7.1. Iesniegtie darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkos un Gulbene novada bibliotēkas organizētajos pasākumos.
7.2. Gulbenes novada bibliotēka ir tiesīga veikt iesniegto darbu publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu.

bērnu bibliotēkas rakstnieku konkursa afiša