Komiksu izstāde "Meža stāsti"

Komiksu izstāde

MEŽA STĀSTI

[Pilsēta] 01|03|2023 – mežs kā dažkārt atbaidoša un vienlaikus brīnumskaista vieta, kur pazaudēties un atkal atrast sevi, kur apjaust savu spēku un tikt vaļā no smaguma; meža iemītnieki, kas iesaistīti neticamos un amizantos notikumos, ko drīzāk varētu piedzīvot cilvēki; dabas procesi, piemēram, acīm neredzamās pārvērtības mežā un augu savstarpējā komunikācija – šo visu iespējams redzēt un piedzīvot komiksu izstādē "Meža stāsti".

Visi komiksi radīti 2022. gada maijā radošajā darbnīcā "Meža stāsti", kuru vadīja vācu komiksu mākslinieks Mihels Eselbrige un organizēja Gētes institūts Rīgā un komiksu žurnāls "kuš!". Darbnīca ir daļa no projekta "World Wild Wald" (www.goethe.de/mezs).

Izstādē skatāmos darbus radījuši mākslinieki: Mihels Eselbrige, Alberta Ziemele, AmandaJ-Art, Anna Vaivare, Jurjis Tatarkins, Krista Bitmete, Lote Vilma Vītiņa, Magdalena Kaszuba, Mārtiņš Zutis, Noorie Fisher, Rebeka Lukošus, Richard Thompson, Rūta Kygaitė, Sabīne Moore, Stas Bashilov un Zlata Novikova.

Mihels Eselbrige dzimis 1990. gadā Bīlefeldē, studējis vizuālo komunikāciju Kaseles Mākslas augstskolā, ir viens no Institute for Contemporary Cartooning dibinātājiem un kolektīva FanArt dalībnieks. Viņa komiksi ir publicēti starptautiskās antoloģijās kā Orang, Kuti Kuti un kuš!, kā arī platformā vice.com. 2018. gadā apgāds “Rotopol” izdeva M. Eselbriges pirmo grāmatu “Langfinger & Wackelzahn”. Svarīgu lomu šajā stāstā par pieaugšanu spēlē arī mežs.

kuš! ir Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbus aptverošs komiksu žurnāls, kas tiek izdots Rīgā jau kopš 2007. gada. “kuš!” mērķis ir attīstīt komiksu kultūru Latvijā un popularizēt Latvijas komiksus un Latvijas komiksu māksliniekus ārzemēs. “kuš!” ir arī platforma meistarklašu, izstāžu, komiksu lasījumu un citu ar komiksiem saistītu pasākumu rīkošanai.

Izstāde digitālajā formātā:

Meža stāsti - Baltijas, Ukrainas un Krievijas jauno mākslinieku komiksi - Goethe-Institut Latvija