Kā cīnīties ar dezinformāciju un mītiem

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. 2018. gada nogalē atbalstītais Eiropas Savienības Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai paredz uzlabot dezinformācijas atklāšanu, veicināt saskaņotu ES institūciju un dalībvalstu reaģēšanu, kā arī sniegt lielāku atbalstu faktu pārbaudītājiem, pētniekiem, kampaņām medijpratības veicināšanai.

Plaša informācija par Eiropas Savienības atklāto dezinformācijas jomā atrodama Eiropas Ārējās darbības dienestaEast StratCom tīmekļa vietnē, kurā regulāri tiek ievietoti dažādi foto, video, audiovizuāli materiāli par atklātajiem mītiem un Krievijas izplatīto dezinformāciju. Dienests sagatavotos materiālus ievieto arī sociālajos medijos Twitter(link is external)un Facebook.

Tāpat aktuālā informācija par Eiropas Savienības paveikto medijpratības jomā atrodama Digitālā Vienotā tirgus tīmekļa vietnēMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus

Par Latvijas valsts pārvaldes paveikto medijpratības jomā, kā arī dažādi informatīvi-izglītojoši materiāli atrodami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē. Bērnu auditorijai izveidots projekts “Supervaroņi internetā”(link is external), lai atraktīvā veidā rosinātu jaunāko auditoriju aizdomāties un uzlabot zināšanas par informācijas iegūšanu un lietošanu internetā. Dažādus noderīgus padomus dezinformācijas atpazīšanai var atrast arī Valsts kancelejas, Kultūras un Iekšlietu ministrijas projektā.

Dažādi pētījumi par sociālo mediju lomu dezinformācijas izplatīšanā tiek apkopoti NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vietnē(link is external). Centrs Rīgā regulāri rīko informatīvos seminārus ar Latvijas un ārvalstu ekspertu līdzdalību.

Dažādus mediju projektus, kas saistīti arī ar medijpratības sekmēšanu sabiedrībā, Latvijas un Baltijas mērogā īstenoBaltijas mediju ekselences centrs(link is external)Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus

Par Krievijas ietekmi Baltijas mediju telpā vairāk var uzzināt Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Balticatīmekļa vietnē.

Noderīga informācija žurnālistiem dezinformācijas novēršanas jomā atrodama UNESCO sagatavotajā mācību materiālā.