Jūlijam Dievkociņam – 140!

Rakstnieks un skolotājs Jūlijs Dievkociņš dzimis 1879.gada 12.augustā Lauteres, vēlākā Viesienas pagastā pie Madonas. Izdevis vienu dzejoļu krājumu “Ugunsziedi”, rakstījis arī īsās prozas un publicistikas darbus, apkopojis krājumus bērniem.

J.Dievkociņa pirmā darbavieta pēc skolotāju semināra pabeigšanas bija Litene, kur strādājis no 1899. līdz 1902.gadam. Kā skolotājs bijis ļoti taktisks un atsaucīgs, vienmēr paskaidrojis līdz galam nesaprasto, pēc stundām skolēnus atstājis reti. Dziedāšanas stundās pavadījumu spēlējis uz vijoles. J.Dievkociņš aktīvi piedalījies pagasta sabiedriskajā dzīvē, organizējis kori un piedalījies teātra izrādēs. Karojis pret Litenes brūža demoralizējošo ietekmi.

Litenes posmā sarakstīta un publicēta krietna daļa no J.Dievkociņa dzejoļiem un prozas tēlojumiem, šeit viņš pievērsies arī krievu literatūras tulkošanai.

Māmiņ, iešu pureņos,
Pļava to jau pilna.
Tad ta mūsu Zīmaļa
Viņus vilnīt vilna!
Ir jau gluži dzeltena
Pļava tur ap krastu.
Zīmaļa tad sviestu dos
Dzeltenu kā ziedus…

/J.Dievkociņš/

Fotogrāfijas no L.Ķuzāne. Jūlijs Dievkociņš (1980.) un https://www.acadlib.lu.lv