Izstāde "Mani gadi uz mani neattiecas"

Lai atzīmētu Jura Cālīša - mācītāja, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docenta, biedrības „Zvannieku mājas” dibinātāja nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu viņa personības plašumu, izstādes radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās izskanējušas Jura Cālīša domas par dažādiem tematiem. Paralēli bibliogrāfijai klasiskā izpratnē tapa domu un atziņu bibliogrāfija, kas materializējusies izstādē.

Darba gaitā izkristalizējās četras ietilpīgas tēmas – dzīve, cilvēks, ticība un mīlestība, kas ļāva sagrupēt domu graudus. Kopumā tika atlasīti 99 citāti, kas atspoguļoti ne tikai planšetēs, bet arī grāmatzīmēs, kas sniedz iespēju apmeklētājiem paņemt daļu no izstādes sev līdzi.

2015. gadā Dr.theol. Juris Cālītis saņēma titulu "Eiropas gada cilvēks Latvijā".

“Juris ir cilvēks ar neizmērojamu cilvēkmīlestību sirdī, ar kuru viņš dalās ar mums – līdzcilvēkiem. Ir labi apzināties, ka šāds cilvēks ar LIELU SIRDI ir starp mums. Tā ir pamatīga drošības sajūta.”

Izstādes veidotāja, LU Bibliotēkas bibliotekāre Agra Blūma, atzīst, ka darbs ar Jura Cālīša publikācijām sniedza iedvesmu, mierinājumu un prieku, ko novēl gūt arī izstādes apmeklētājiem.

Izstāde apskatāma Gulbenes novada bibliotēkā no 28.augusta līdz 28.septembrim.

 

Indra Logina
Gulbenes novada bibliotēka