Izmanto LURSOFT iespējas

Latvijā reģistrēto uzņēmumu datu bāze.

Plaša un juridiski pamatota datu bāze ar visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām un ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecībām. Datu bāze tiek nepārtraukti aktualizēta un tā ir balstīta uz oriģināldokumentiem no Uzņēmumu reģistra.

Datu bāzē ir detalizēti norādīti katra uzņēmuma īpašnieki (akcionāri), amatpersonas, patiesie labuma guvēji – tās ir fiziskas personas, kuras reāli kontrolē uzņēmumu. Ja kādam no uzņēmuma īpašniekiem pieder arī citi uzņēmumi, turpat var iepazīties ar pārējo uzņēmumu sarakstu.

Iespēja skatīt uzņēmuma izziņu "Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma prasību izpildei" (AML izziņa). Šī izziņa ir saņemama bez maksas un tā ir par katru uzņēmumu.

Par katru uzņēmumu iespējams iegūt  arī  gada pārskatus, bilances, peļņas un zaudējuma datus, kā arī citus finanšu analīzes datus. Izmantojot  multiatskaiti, var meklēt, finansu datus  pa vairākiem gadiem uzreiz, tā parādot, piemēram, PZA vienā tabulā. Tas ir ļoti pārskatāmi un dati viegli salīdzināmi.

Saistību Grafs ir rīks, ar kura palīdzību uzskatāmi iespējams atspoguļot personas ietekmi un ieguldījumu uzņēmējdarbībā. Ar tā palīdzību grafiski tiek attēlota uzņēmuma un konkrētas personas savstarpējā saikne, uzņēmuma amatpersonas, patiesā labuma guvēji, ir vai nav uzņēmumam komercķīlas un maksātnespējas procesi.

Meklēšana dokumentos ir pakalpojums, kurā ir iespēja pēc vairākiem parametriem atlasīt dokumentu sarakstu no vairākām datubāzēm un apskatīt dokumentus skenētā formā (tos lejupielādējot). Tāpat iespējams noskaidrot vajadzīgo informāciju par uzņēmumu saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī tiesas sēdēm.

Uzņēmuma novērtējums – tā ir iespēja uzzināt, cik maksā uzņēmums uz konkrēto brīdi.

Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības - Datu bāze ar visām Latvijā reģistrētajām ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecībām. Šeit var uzzināt ārvalstu pārstāvniecības īpašnieku, tā juridiskos datus un pārstāvjus.

Reģistrācijas apliecību pārbaude – var noskaidrot, vai uzņēmumam ir derīga apliecība, kad tā izsniegta,  ja anulēta – var redzēt, kad tas izdarīts.

Vēl LURSOFT piedāvā arī Eiropas Biznesa reģistru, kā arī Lietuvas uzņēmumu un Lielbritānijas uzņēmumu biznesa reģistrus, kur, līdzīgi kā Latvijā reģistrēto uzņēmumu datu bāzē, meklējama informācija par ES valstīs reģistrētiem uzņēmumiem.

Bez jau minētajām datu bāzēm pieejamas arī Zemesgrāmatas un Kadastra dati (pieejami dati par nekustamo īpašumu), CSDD datu bāze, laikrakstu bibliotēka News.lv. Te atrodami pilnie teksti no dažādiem Latvijas laikrakstiem. Tos var atvērt, izlasīt, kā arī izdrukāt, ja nepieciešams.

LURSOFT datu bāzes nav domātas tikai uzņēmējiem. Arī darba meklētājiem ir svarīgi pārliecināties par to, vai uzņēmums, uz kuru plānots doties strādāt, ir uzticams – vai tam nav iestājies  maksātnespējas process, cik darbinieku tajā strādā, vai regulāri tiek iesniegti gada pārskati utt.

Īpaši studentiem LURSOFT piedāvā Studentu komplektu - studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datu bāzēm. Studenta komplekta maksa – 7.11 EUR (iesk. PVN). Aktivizējot pieeju, klientam tiek dota iespēja divu mēnešu periodā saņemt nepieciešamo informāciju. Students šo iespēju var izmantot divas reizes kalendārā gada ietvaros.

Vienas pieejas ietvaros tiek piedāvāts veikt līdz 100 pieprasījumiem par uzņēmumu finanšu datiem, informāciju no Maksātnespējas un Komercķīlu reģistriem, saistību Grafu, kā arī statistikas datus.

Tieši statistikas dati, kas ir pieejami bez maksas, var ļoti noderēt darbu izstrādē kā studentiem, tā arī vecāko klašu audzēkņiem. Tā ir statistika par uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības vides raksturojošajiem rādītājiem. Šajā daļā var redzēt uzņēmumu reģistrēšanas dinamiku pa Latvijas novadiem un pilsētām, lielākos uzņēmumus, investorus un to, kuros uzņēmumos konkrētais investors iegulda savu kapitālu.