Gulbenes novada bibliotēkās darbs turpinās attālināti

Jaunā kārtība, kādā kopš 13. marta strādā Gulbenes novada bibliotēkas, ir kā medusmaize introvertiem cilvēkiem – saziņa, izmantojot telefonu vai e-pastu, grāmatas vai nu kādu laiku jāpatur pie sevis vai jāieliek grāmatu nodošanas iekārtā. Vienīgā savstarpējā komunikācija ar frāzēm “labdien” un “uzredzēšanos” notiek vien rezervēto grāmatu saņemšanas brīdī. Bibliotekāri skumst pēc sirsnīgajām sarunām ar saviem lasītājiem aci pret aci, pēc kopīgi piedzīvotajiem pasākumiem un daudzpusīgās pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem.

Vislielākie izaicinājumi iedzīvotājiem, jo sevišķi vecāka gada gājuma cilvēkiem, ir tikt galā ar ikmēneša maksājumiem un aizpildīt dažādas elektroniskās veidlapas. Šajās lietās bibliotekārs ir kā liels atbalsta punkts. Joprojām cenšamies attālināti palīdzēt iedzīvotājiem veikt bankas pārskaitījumus, komunālos maksājumus, ievietot sludinājumus, izveidot ALBA profilu vietnē Bill.me, kā arī veikt citas darbības, kurās nepieciešamas digitālās prasmes.

Pamatpakalpojumi, ar kuru palīdzību bibliotēkas cenšas uzturēt saikni ar iedzīvotājiem joprojām:

  • Grāmatu izsniegšana lasītājiem uz mājām.
  • Pieejas datu izsniegšana datubāzēm un e-grāmatām.
  • Attālināto konsultāciju nodrošināšana darbam, mācībām, sadzīvei.

Līdz šim sniegtas konsultācijas gan pa telefonu, gan e-pastu par tādām tēmām kā vējdzirnavas Gulbenes novadā, senāki žurnāli krievu valodā, linu fabrika Stāmerienā. Sniegtas uzziņas no datubāzēm iFinanses, Leta, Nozare.lv, kā arī novadpētniecības krājuma. Uzziņas ir lūguši sagatavot gan studenti, gan dažādu iestāžu darbinieki, gan citi interesenti.  Līdztekus uzziņu sniegšanai, tiek veiktas attālinātas konsultācijas par iespējām izmantot elektroniskās datubāzes un lasīt e-grāmatas.

Gulbenes novada bibliotekāri turpina būt aktīvi, veidojot tematiskās grāmatu izstādes, ko var aplūkot internetā, kārtojot grāmatu plauktus un veidojot digitālo resursu datubāzes – novadpētniecības, elektroniskā kataloga un pašvaldības dokumentu datubāzes. Bibliotekāri labprāt uzklausa savus lasītājus pa telefonu vai e-pasta starpniecību. Protams, arī bibliotekāriem šis ir pārdomu laiks, kad apzināties, cik nozīmīga ir savstarpējā komunikācija, sapratne, līdzcietība. Cik nozīmīgi ir sakārtot savu iekšējo pasauli, lai veidotu harmoniju arī sev apkārt.

Lai arī pasākumi un projektu aktivitātes bibliotēkās šobrīd nenotiek, tiek aktīvi plānotas un pārskatītas iespējas pasākumus realizēt mazliet vēlāk, kad atkal varēsim sanākt kopā, dalīties priekā, emocijās, pārdomās. Tiksimies drīz!


Saziņai ar Gulbenes novada bibliotēku iesakām izmantot e-pastu vai tālruni - info@gulbenesbiblioteka.lv, 64473219 (grāmatu rezervēšana, pieeja e-grāmatām), info@gulbenesbiblioteka.lv, 64471335 (pieeja datubāzēm, uzziņas). Kā arī – droši komunicējiet ar mums sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Twitter!


Gulbenes novada bibliotēkas statistiskie rādītāji laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim (20 darba dienas) ir šādi: izsniegtas  4628 grāmatas; bibliotēkas apmeklējums, lai saņemtu grāmatas – 1644; grāmatas lasītājiem uz mājām vestas 17 cilvēkiem; sniegtas 180 uzziņas.


­Liene Baranovska
Gulbenes novada bibliotēkas
sabiedrisko attiecību speciāliste