Gulbenes novada bibliotēka izdevusi grāmatu

Atzīmējot neparastā lizumnieša, literāta un tēlnieka Viļa (Vilhelma) Zvaigznīša 110. dzimšanas dienu, Gulbenes novada bibliotēka izdevusi grāmatu “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”. Grāmatā lasāms bijušā lizumnieša Jura Zaķa pētījums par V.Zvaigznīša dzīvesgājumu, kā arī V.Zvaigznīša dzejas un prozas darbu izlase, fragmenti no dienasgrāmatām, viņa tēlniecības darbu fotogrāfijas.

7. oktobrī plkst. 14.00 Lizuma pagasta “Kalaņģos” notiks grāmatas atvēršanas pasākums, kā arī tēlniecības darbnīca ar tēlnieku Ivaru Drulli.

Izbraukšana no Gulbenes novada bibliotēkas plkst. 12.30. Paredzēts kopīgs transports – lūgums pieteikties, jo vietu skaits ierobežots. Ap plkst. 13.00 īss piemiņas brīdis Vilim Zvaigznītim Lizuma pagasta Sila kapos. Pēc tam, pa ceļam uz “Kalaņģiem”, piestāsim pie Gosupes velna – vienas no V.Zvaigznīša zināmākajām skulptūrām. Plkst. 14.00 grāmatas atvēršanas pasākums, pastaiga pa V.Zvaigznīša takām, kā arī tēlniecības meistardarbnīca ar Ivaru Drulli. Tā kā meistardarbnīcā varēs darboties noteikts dalībnieku skaits, lūgums pieteikties, zvanot: 64471460, vai rakstot: inese.kaleja@gulbenesbiblioteka.lv

Grāmata izdota ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.