Bibliotēku darbība no 2022.gada 1.marta

Bibliotēku darbība no 2022.gada 1.marta

 

2022. gada 1. martā spēku zaudē Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tika noteikti pasākumi epidemioloģiskās krīzes pārvārēšanai, tostarp ierobežojumi bibliotēku darbībai. Vienlaikus 2022. gada 15. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.127 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””.

Līdz ar to no 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu bibliotēku darbībai:

 • Apmeklētāju skaits, kas var vienlaikus uzturēties bibliotēkas telpās, vairs netiek regulēts; vienlaikus bibliotēkai ir jānodrošina rekomendācija par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti:
  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance;
  • Jānovērš drūzmēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.  
 • Bibliotēkas iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam);
 • Bibliotēkas apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos bibliotēkas organizētos publiskos pasākumos (konferencēs, semināros, tikšanās ar literātiem u.tml.).
 • Bibliotēku darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar bibliotēkas apmeklētājiem, jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
 • Organizējot publiskus pasākumus, vairs nav nepieciešams ievērot noteikumus par fiksētām, pamīšus izvietotām sēdvietām un apmeklētāju reģistrāciju. Maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos noteikts līdz 3 000 cilvēkiem. Publiskos pasākumus bērniem līdz 18 gadiem atļauts apmeklēt, neuzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Bibliotēkas var sniegt pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas un bibliotēkas mācību stundas). 
 • Tiek atcelti bibliotēku un publisko pasākumu darba laika ierobežojumi.
 • Epidemioloģiskās drošības pasākumi:
  •  bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  •  pienākums lietot sejas maskas, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
  • rekomendējam distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • Bibliotēka nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības,  ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem.

.

.

Informē Kultūras ministrija