bibliotēkā apskatāma izstāde "Pašam būt!"

Bibliotēka dod vietu jaunajiem ! No 17. jūlija līdz 10.augustam apskatāma Jāņa Kokareviča darbu izstāde “Pašam būt!”, kura no digitālā formāta pārcēlusies uz bibliotēkas telpām.

"Man patīk radīt skaistas lietas. Dažreiz izdodas, daudzreiz nē. Man patīk arī tvert iespējas, kas tuvas un dažreiz gana riskantas. Tad nu, lūk, es, Jānis Kokarevičs, jaunietis no Gulbenes, esmu satvēris iespēju izstādīt savus dažreiz izdevušos grafikas dizaina darbus.

Izstāde "Pašam būt". Nosaukums ar vairākām nozīmēm un skaidrojumiem. Pašam būt darītājam, pašam mācīties un pētīt, pašam rast iedvesmu un tiekties uz kāroto, pašam būt un būt patiesam pret sevi, un ... izstādi veido mani gara darbi, kas radīti pašmācības ceļā, pašam esot studentam, skolotājam un kritiķim."