Aicinām pieteikties darbā Daukstu pagasta Staru bibliotēkas vadītāju

Gulbenes novada bibliotēka
 (reģ. Nr. 90009151267)

aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku

Daukstu pagasta Staru bibliotēkas
VADĪTĀJU

(Profesiju klasifikatora kods 1349 34)

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība;
 • Vēlama 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • Spēja pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • Spēja reaģēt uz lasītāju vajadzībām;
 • Spēja motivēt lasītājus;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas, Bibliotēku informācijas sistēma ALISE – tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt radoši un izrādīt iniciatīvu;

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Plānot, organizēt un vadīt darbu Staru bibliotēkā;
 • Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • Iestādes budžeta plānošana, sagatavošana un tā racionāla izmantošana;
 • Sagatavot un sniegt pārskatus par bibliotēkas darbību;
 • Profesionāla lasītāju apkalpošana;
 • Bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā;
 • Bibliotēkas krājuma komplektēšana un pieejamības nodrošināšana;
 • Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem.

PIEDĀVĀJAM

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Mēnešalgu sākot no 707.00 EUR.

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: antra@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2020.gada 21.augustam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka :

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba