Aicinām darbā Galgauskas pagasta bibliotēkas vadītāju

Gulbenes novada bibliotēka (reģ. Nr. 90010215279)

aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku

Galgauskas pagasta bibliotēkas
VADĪTĀJU

(Profesiju klasifikatora kods 1349 34)

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība;
 • Vēlama 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • Spēja pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • Spēja reaģēt uz lasītāju vajadzībām;
 • Spēja motivēt lasītājus;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas, Bibliotēku informācijas sistēma ALISE – tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt radoši un izrādīt iniciatīvu;

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Plānot, organizēt un vadīt darbu Galgauskas pagasta bibliotēkā;
 • Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • Iestādes budžeta plānošana, sagatavošana un tā racionāla izmantošana;
 • Sagatavot un sniegt pārskatus par bibliotēkas darbību;
 • Profesionāla lasītāju apkalpošana;
 • Bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā;
 • Bibliotēkas krājuma komplektēšana un pieejamības nodrošināšana;
 • Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem.

PIEDĀVĀJAM

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Mēnešalgu sākot no 692.00 EUR.

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesniegt personīgi Gulbenes novada bibliotēkā, nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: antra@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2019.gada 2.septembrim.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka :

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba