Skaļās lasīšanas sacensības

Skaļās lasīšanas sacensības notiek jau sesto gadu un visus gadus Gulbenes novada jaunie lasītāji ir tajās aktīvi piedalījušies. Varam lepoties ar Anniju Iļjenko, kura 2020. gadā kļuva par Latvijas čempioni Skaļās lasīšanas sacensībās.

Skaļās lasīšanas sacensības pulcē lasītājus no piektajām klasēm un mudina viņus lasīt skaļi priekšā savu mīļāko grāmatu.

Skaļās lasīšanas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Šajā gadā sacensībās iesaistījās četras novada skolas – Gulbenes novada vidusskola, Lejasciema, Rankas un Tirzas pamatskola.

Kopumā uz Reģionālo finālu ir izvirzīti 10 skolēni no 5. klasēm.

18.05. plkst. 11.30 notiks Reģionālais fināls Bērnu bibliotēkā.

Jaunos lasītājus vērtēs kompetenta žūrija – Edīte Siļķēna, Dace Kablukova un Andis Caunītis.

Aicinu sekot līdz Gulbenes novada bibliotēkas facebook kontam, jo žūrijas dalībnieki Dace Kablukova  un Andis caunītis 16.05. un 17.05. lasīs skaļi savu mīļāko bērnības grāmatu.

Skaļos lasītājus starpbrīdī priecēs Gulbenes jaunais mūziķis un savu dziesmu komponists Sandis Abakoks.

Aicinu jebkuru interesentu nākt un atbalstīt savējos Skaļās lasīšanas sacensībās!

Šogad īpašu paldies sakām – Zvaigznes ABC grāmatnīcai, īpaši Baibai Supei un grāmatnīcai Lgrāmata, īpaši Ilonai Pastarei! Par saldo balvu paldies kafejnīcai “Gardums”, īpaši Inesei Veismanei.

Uz tikšanos 18.05. plkst. 11.30 Bērnu bibliotēkā!

Solvita Lībere

Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja

Latvijas grāmatas logozvaigzne abc logogardums logo