Gulbenes novada bibliotēka realizē projektu “Dabas (T)elpa bibliotēkā”

Gulbenes novada bibliotēka realizē projektu “Dabas (T)elpa bibliotēkā”

Gulbenes novada bibliotēkas pašreiz realizētajā projektā “Dabas (T)elpa bibliotēkā” uz tikšanos tika aicināti atbraukt bērnu grāmatu rakstnieki, kuri raksta par dabas aizsardzību; arī dabas pētnieki, biologi, ornitologi, kuri ar interesantiem un aizraujošiem stāstiem bērnos radītu interesi par dabu, tās aizsardzību, arī attiecīgi par grāmatām par dabu un dabas norisēm

12. augustā tiek uzsāktas projekta aktivitātes un notiek divas tikšanās ar  dabas pētnieku, biologu, kā arī jaunas kultūrvietas - Ērgļu stacija – īpašnieku Māri Olti. Kopā ar bērniem tiek vērota apkārtējā daba – putni, kukainīši, augi, tiek atbildēts uz jautājumiem – gan jautriem, gan jocīgiem par dabu un cilvēkiem dabā. Tikšanās notiek Gulbenes 3 PII ar sagatavošanas grupas bērniem.

19.septembrī Gulbenes novada vidusskolā notiek divas tikšanās ar ornitologu, mežu aizstāvi un grāmatas “Meža meitene Maija” autoru Viesturu Ķerus. Tikšanās laikā tiek runāts par grāmatas tapšanu, par putniem un ornitologa darbu.

Turpat Gulbenes novada vidusskolas divās trešajās klasēs 30. septembrī ar skolēniem tiekas rakstniece un zemniece Linda Kukare Aldersone. Autore pastāsta par sevi, par savām grāmatām, par to, kā sākusi rakstīt. Skolēni tiek iepazīstināti arī ar rudens dārzeņiem un stundas beigās ir iespēja paturēt rokā divus mazus trusēnus.

Viena no aizraujošākajām tikšanās reizēm 14.oktobrī bija ar dabas pētnieku, Zoodārza darbinieku Ingmāru Līdaku. Viņš stāstīja par savas mājas pagalmā notiekošo – par putniem, par dzīvniekiem. Stāstījumu papildina paša uzņemtie video. Bērni tiek iepazīstināti ar sarakstīto grāmatu “Zoodārzs manā pagalmā”. Stundas nobeigumā sajūsmu izpelnās Rīgas Zoodārzā nofilmētie video, kuros redzami lauvu mazuļi un citi dzīvnieki.

Ceram, ka tikšanās ar Agnesi Vanagu notiks klātienē 23.novembrī. Rakstniece ir divu zināmu grāmatu  - “Plastmasas huligāni” un “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” - autore. Grāmatās ir atainota pieaugušo neapdomīgā rīcība attiecībā uz vidi un bērnu patiesā apņēmība to mainīt!

Šo autoru grāmatās bērni atrod daudz vajadzīgas un noderīgas informācijas, lasot šīs grāmatas bērni labāk izprot dabu, saudzē to, kā arī iepazīs cik plaša ir mūsu putnu, dzīvnieku un augu bagātība.