Vakance Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkā

Gulbenes novada bibliotēka aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas VADĪTĀJU (Profesiju klasifikatora kods 1349 34).

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība;
 • Vēlama 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • Spēja pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • Spēja reaģēt uz lasītāju vajadzībām;
 • Spēja motivēt lasītājus;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas, Bibliotēku informācijas sistēma ALISE – tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt radoši un izrādīt iniciatīvu;

GALVENIE PIENĀKUMI

 • Plānot, organizēt un vadīt darbu Gaujasrēveļu bibliotēkā;
 • Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • Iestādes budžeta plānošana, sagatavošana un tā racionāla izmantošana;
 • Sagatavot un sniegt pārskatus par bibliotēkas darbību;
 • Profesionāla lasītāju apkalpošana;
 • Bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā;
 • Bibliotēkas krājuma komplektēšana un pieejamības nodrošināšana;
 • Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem.

PIEDĀVĀJAM

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Mēnešalgu sākot no 707.00 EUR.

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: antra@gulbenesbiblioteka.lv līdz 2020.gada 25.martam.