Jaunākā ziņu lapa!

Lasiet mūsu jaunāko ziņu lapu par aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā, ES finansējuma iespējām, kā arī iedvesmai un informācijai -  par aktuālajiem projektiem, notikumiem Alūksnes, Gulbenes, Madonas novados.
Ziņu lapu veidoja Europe Direct informācijas centrs Gulbenes novada bibliotēkā ar filiālēm Alūksnes un Madonas bibliotēkās.