Eiropas lielākās vērtības

Eiropas Komisija iepazīstina ar idejām un rīcību, kādu tā piedāvā, lai digitalizācija nāktu par labu ikvienam un atspoguļotu Eiropas lielākās vērtības — atklātību, taisnīgumu, daudzveidīgumu, demokrātiskumu un pārliecību. Komisijas redzējumā Eiropas sabiedrība ir digitālu risinājumu uzlādēta un tāda, kas priekšplānā izvirza cilvēku, paver jaunas darījumdarbības iespējas un izstrādā uzticamas tehnoloģijas, lai tādējādi veicinātu sabiedrības atvērtību un demokrātiskumu un ekonomikas dinamiskumu un ilgtspējību. Digitalizācija ir palaidējfaktors, kas palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām un īstenot pāreju uz zaļo ekonomiku.  Eiropas Datu stratēģija un rīcībpolitiskie risinājumi, kas ļaus nodrošināt uz cilvēku vērstu mākslīgā intelekta (MI) attīstību, ir pirmie soļi šo mērķu sasniegšanā.

Vairāk šeit : https://ec.europa.eu/latvia/news/veidojam-eiropas-digit%C4%81lo-n%C4%81kotni-komisija-iepaz%C4%ABstina-ar-datu-un-m%C4%81ksl%C4%ABg%C4%81-intelekta_lv