Spēkā stājas ES un Japānas tirdzniecības nolīgums

Ar ekonomisko partnerattiecību nolīgumu tiek likvidēta lielākā daļa muitas nodokļu 1 miljarda eiro vērtībā, ko ik gadu maksā ES uzņēmumi, kuri eksportē uz Japānu. Kad nolīgums būs pilnībā īstenots, Japāna būs atcēlusi muitas nodokļus 97 % preču, ko importē no ES. Ar nolīgumu tiek atceltas arī vairākas senas netarifu barjeras, piemēram, apstiprinot automobiļu starptautiskos standartus. Tas arī likvidēs šķēršļus galvenajiem ES pārtikas un dzērienu eksportētājiem nonākt pie 127 miljoniem Japānas patērētāju un palielinās eksporta iespējas vairākās citās nozarēs. Kad tiks īstenots viss nolīgums, ikgadējais tirdzniecības apjoms starp ES un Japānu varētu palielināties par gandrīz 36 miljardiem eiro.

Nolīgums arī ietver visaptverošu nodaļu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, ietver īpašus vienkāršošanas elementus attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem; nosaka ļoti augstus standartus nodarbinātības, drošuma, vides un patērētāju aizsardzības jomā, stiprina ES un Japānas apņemšanos ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu jomā, kā arī pilnībā aizsargā sabiedriskos pakalpojumus.

Attiecībā uz datu aizsardzību ES un Japāna šā gada 23. janvārī pieņēma lēmumus, kas atļauj personas datu brīvu un drošu plūsmu starp abiem partneriem. Tās piekrita atzīt viena otras datu aizsardzības sistēmas par līdzvērtīgām, kā rezultātā tiks radīta pasaulē lielākā drošas datu plūsmas telpa.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) starp ES un Japānu stājas spēkā 2019. gada 1. februārī. Uzņēmumi un patērētāji visā Eiropā un Japānā tagad var izmantot pasaulē lielāko atvērtās tirdzniecības zonu. Vairāk informācijas – tai skaitā – valstu faktu lapas, interaktīvā karte u.c. šeit: https://ej.uz/ES_Japana