Seminārs uzņēmējiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu

10. aprīlī Rīgā Eiropas Savienības (ES) mājā notika seminārs uzņēmējiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu.

ES jaunie datu aizsardzības noteikumi jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula* stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā, un visiem uzņēmumiem būs pienākums to ievērot. Tā skars ikvienu – gan uzņēmējus, gan to klientus! Ar jauno regulu visā Eiropā tiek izveidots vienots noteikumu kopums, kas uzņēmējdarbības apstākļus padarīs vieglākus un taisnīgākus. Stingrāka personas datu aizsardzība radīs lielāku klientu uzticēšanos uzņēmējiem.

Semināra tēma skar ne tikai uzņēmējus, bet arī citas iestādes, kas vāc un uzglabā klientu vai darbinieku datus (e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, adresi, kredītkartes datus utt.),  un strādā ar sensitīviem datiem. Pasākumā varēja uzzināt, kādas ir jaunās datu aizsardzības prasības un Datu valsts inspekcijas eksperti dalījās ieteikumos, kā uzņēmumam nodrošināt to ievērošanu, kādas izmaiņas jāievieš savā darbā un kā jāpielāgo sava datu apstrādes prakse.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Ja neredzējāt semināra tiešraidi, iesakām to noskatīties ŠEIT.