Rumānijas prezidentūra ES Padomē – no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Rumānijas prezidentūras prioritātes nosaka šāds vadmotīvs: kohēzija – kopēja Eiropas vērtība, kas tiek saprasta kā vienotība, vienlīdzīga attieksme un konverģence.

Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm:

  • konverģences Eiropa;
  • drošāka Eiropa;
  • Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks;
  • kopīgu vērtību Eiropa.

Prezidentvalsts Eiropas dienā Sibiu pilsētā arī uzņems samitu, kur tiks noteikta virzība debatēs par Eiropas nākotni. Šī ir pirmā reize, kad Rumānija pilda Padomes rotējošās prezidentvalsts pienākumus.

Vairāk : https://www.romania2019.eu/home/

Prezidentvalsts atbild par to, lai virzītu Padomes darbu ar ES likumdošanu un nodrošinātu ES darba programmas nepārtrauktību, kārtīgu likumdošanas procesu un sadarbību dalībvalstu starpā. Lai to panāktu, prezidentvalstij ir jārīkojas kā godīgam un neitrālam starpniekam.

Prezidentvalstij ir divi galvenie uzdevumi:

1. Plānot un vadīt Padomes un tās darba sagatavošanas struktūru sanāksmes
2. Pārstāvēt Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm