Parlaments balso par jauno Eiropas komisāru komandu

Maijā 200 000 000 balsstiesīgo Eiropas pilsoņu ievēlēja jaunus Eiropas Parlamenta deputātus. Šonedēļ ievēlētie deputāti balsojot lems, vai apstiprināt jauno Eiropas Komisijas sastāvu.

Jau no septembra beigām Parlamenta atbildīgajās komitejās notika atklātās uzklausīšanas, kurās deputāti izvērtēja katra izvirzītā komisāra amata kandidāta kompetences un atbilstību paredzamai darbības jomai. Ja kandidāts varēja pārliecināt deputātus, ka ir spējīgs risināt eiropiešiem būtiskus jautājumus, viņš tika iekļauts jaunās Eiropas Komisijas komandā.

Bet kā funkcionē Eiropas Savienība un kāda ir Eiropas Komisijas loma tajā? Eiropas Komisija ir vienīgā ES iestāde, kas ierosina jaunus tiesību aktu priekšlikumus, kurus pieņem Parlaments un Padome. Ja gribi dalīties ar savu viedokli par ES, pievienojies Facebook grupai, sarīko diskusiju tiešsaistē vai izveido stāstu Instagram vietnē.