LIFE programmas jaunajiem projektiem vairāk kā 100 miljonu EUR, daļa no tiem tiek arī Latvijai

Eiropas Komisija  paziņojusi par 101,2 miljonu eiro ieguldījumu vides un klimata pasākumu programmas LIFE jaunākajos projektos. Ar šo finansējumu tiks atbalstīti 10 liela mēroga vides un klimata projekti deviņās dalībvalstīs, tādējādi palīdzot Eiropai pāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku un klimatneitralitāti. Šie projekti tiks īstenoti Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā.
 
Latvijā atbalstu saņems integrētie projekti, kas tiks realizēti upju baseina mērogā, aizsargās un uzlabos ūdens kvalitāti upēs un ezeros, ļaujot valstij izpildīt savas saistības, kas noteiktas ES Ūdens pamatdirektīvā.
 
Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/jaunieLIFEprojekti