Sociāli atbildīgi uzņēmumi var saņem finansiālu atbalstu jauniešu nodarbināšanā

 
Lai sekmētu 18–30 gadus vecu personu iekļaušanos darba tirgū, programma piedāvā atbalstu darba devējiem vietējo vai ES dalībvalstu jauniešu nodarbināšanai. Darba devējam tā ir iespēja saņemt papildu finansējumu un sniegt jaunietim praktisku pieredzi uzņēmumā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādē u.c.
 
Programmas finansējums sedz projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, mācību un atbalsta nodrošināšanas izmaksas, kā arī jaunieša personīgos tēriņus. Darba devējiem ir jānodrošina jaunietim samaksa par pilna laika darbu.Plašāk par iespējām varat iepazīties šeit.https://failiem.lv/u/cc7yxdf7