Pieejama jaunākā ziņu lapa!

Mūsu jaunā ziņu lapa par aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā, ES finansējuma iespējām, kā arī iedvesmai un informācijai -  par aktuālajiem projektiem, semināriem Alūksnes, Gulbenes, Madonas novados.
Ziņu lapu veidoja Europe Direct informācijas centrs Gulbenes novada bibliotēkā ar filiālēm Alūksnes un Madonas bibliotēkās.  Ceram, ka informācija Jums būs noderīga!