Piedalies!

Foto orientēšanās spēle “Eiropa manā pilsētā”

Nolikums

1. Spēles norises vieta un laiks

Spēle notiek no 2023. gada 2.maija līdz 14.maijam, ieskaitot.
Tās ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt dažādus objektus Gulbenē, kuru izveidē vai atjaunošanā ir izmantots Eiropas Savienības (ES) finansējums.

2. Spēles rīkotājs: Europe Direct Gulbenē sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku

3. Spēles mērķis

Rosināt iepazīt savu pilsētu, interaktīvā veidā iepazīstoties ar objektiem, kas tapuši ar
Eiropas Savienības finansējuma atbalstu un veicinājuši pilsētas attīstību. 

4. Dalībnieki

Spēlē „Eiropa manā pilsētā” piedalās individuāli vai  komandās (2 – 5 dalībnieki komandā).
Spēles dalībnieku vecumam nav ierobežojumu.

5. Spēlē var piedalīties sekojošos veidos:

• lejupielādējot lietotni “ActionBound” un noskenējot spēles QR kodu;
• spēles uzdevumu saņem drukātā veidā Europe Direct Gulbene centrā Gulbenes novada bibliotēkā -  darba laikā,  šeit arī iesniedzot atbilžu lapas un digitālos attēlus vai sūtot uz WhatsApp : 29279773.

6. Vērtēšana

Par katru pareizi izpildītu uzdevumu tiek piešķirti punkti.
3 komandas, kuras būs ieguvušas lielāko punktu skaitu, saņems balvas no SIA “Gardums” un SIA “Tālava”. 
Spēles rezultāti, kā arī pareizās atbildes tiks paziņotas 15.maijā  https://www.facebook.com/EDGulbene. Organizatori sazināsies ar visiem laureātiem arī personīgi.

7. Citi noteikumi

Dalībnieka pienākums ir norādīt spēles uzdevumu lapās korektu kontaktinformāciju – tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi. Organizatora pienākums ir nodrošināt personas datu konfidencialitāti un lai dati nelikumīgi nenokļūtu trešo personu rīcībā.

️ Sīkāka informācija : t.64471335 vai pa e-pastu: indra@gulbenesbiblioteka.lv 

afiša Foto orientēšanās spēle “Eiropa manā pilsētā”