Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju ievēlē Dāvidu Sasoli

D. Sasoli dzimis Florencē 1956. gada 30. maijā. Viņš ir Eiropas Parlamenta deputāts kopš 2009. gada, un maijā tika ievēlēts Parlamentā no “Partito Democratico” saraksta. Viņš priekšsēdētāja amatu ieņems līdz 2022. gada janvārim.

Īsā uzrunā uzreiz pēc ievēlēšanas amatā priekšsēdētājs pateicās deputātiem par izrādīto uzticību. “Eiropas pilsoņi ir pierādījuši, ka joprojām tic mūsu izvēlētajam ceļam. Tas vienīgais spēj sniegt atbildes uz globālajiem izaicinājumiem,” viņš teica.

Sasoli arī norādīja uz Parlamenta nākamo gadu prioritātēm. “Mēs esam milzīgu pārmaiņu procesā: jauniešu bezdarbs, migrācija, klimata pārmaiņas, digitālā revolūcija ir tikai daži jautājumi, kam būs nepieciešamas jaunas idejas un drosme.”