Paņemt sirdi no plaukta!

 

Paņemt sirdi no plaukta!

Prieku var meklēt dažādi – dažs to dodas meklēt pa visu pasauli, dažs to atrod sevī, cilvēkos un prot dāsni ar to dalīties. Pie otrajiem pieder somu dzejniece Heli Lāksonena, kura septembra otrajā pusē viesojās Gulbenes novada vidusskolā un Gulbenes novada bibliotēkā.

Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) Somijā ir viena no iecienītākajām dzejniecēm, kuru lasītāji un klausītāji mīl par asprātību, sirsnību un drosmi atrast dzeju vienkāršajā ikdienas dzīvē. Latvijā lielu interesi un Literatūras Gada balvu izpelnījās dzejnieka Guntara Godiņa atdzejotā Heli Lāksonenas grāmata “Kad gos smei” (2012), kas ir piedzīvojusi četrus papildmetienus!  2015. gadā izdevniecībā “Liels un mazs” iznāca arī viņas bērnu dzejas grāmata “Piec ait kalns”, 4 gadus vēlāk - Heli dzejas izlase “Soul. Burkans. Undens”.

Šogad latviešu valodā iznākusi somu dzejnieces un Aleksandra Čaka grāmata “Paņēmi manu sirdi no plaukta”. Heli ir atdzejojusi somu literārajā valodā Čaka dzejoļus un rakstījusi atbildes savā dzimtajā dialektā, kas kopā veido savdabīgu dialogu. Heli Lāksonena dzejoļus raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā, bet Guntars Godiņš tos atdzejojis, izmantojot Vidzemes lībiskās izloksnes iezīmes.

Guntars Godiņš un Heli Lāksonena uzstājušies vairākās Latvijas, Igaunijas un Somijas pilsētās un izpelnījušies lielu auditorijas interesi un atzinību, arī Gulbenē abi dzejnieki tika uzņemti ar īpašu sirsnību.

Dzejniece Heli Lāksonena un tulkotājs Guntars Godiņš ir vienisprātis: “Mēs abi cienām prieku. Cilvēkiem parasti šķiet, ka prieks ir kaut kas zemāks, mazsvarīgāks, bet mēs domājam citādi – ceļam prieku saulītē!”

Heli viesošanās notika, pateicoties Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja atbalstam, J.Rozentāla biedrībai Somijā.  Paldies arī Stāmerienas pils saimniecēm par jauko ekskursiju !

Indra Logina, Europe Direct Gulbenē, Gulbenes novada bibliotēka.