Noslēgusies izzinošā foto orientēšanās spēle

Noslēgusies izzinošā foto orientēšanās spēle “Eiropa manā pilsētā”, kurā gulbeniešus un viesus aicinājām apmeklēt objektus Gulbenē, kuru izveidē vai atjaunošanā ir izmantots Eiropas Savienības finansējums. Galvenās balvas ar vislielāko punktu skaitu (20) iegūst komandas “Karīna” (Mairita un Karīna) un  “Divas no četrām” (Gunta un Evita), kā arī komanda “Fons Volfs”(Kristers T. un Kristers H.) ar iegūtajiem 18 punktiem. Komandas saņems dāvanu kartes no SIA “Gardums” un spirdzinošas balvas no SIA “Tālava”! Paldies visiem dalībniekiem ! Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi!

Šeit pareizās atbildes un projekti ar ES atbalstu:

1.Atbilde: Gulbenes Mūzikas skola

Projekts: “Gulbenes mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis: primārās enerģijas patēriņa samazināšana Gulbenes mūzikas skolas ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkā, pašvaldības izdevumu samazināšanos par elektroapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

2.Atbilde: Sienas gleznojums atrodas SIA “Gardums”, Rīgas iela 71a, Gulbenē. To radījusi māksliniece Baiba Tropa.

Projekts: Realizējot ES finansētas programmas LEADER atbalstītu projektu, uzņēmums SIA “Gardums” 2023.gadā ir paplašinājis savu sfēru, 2.stāvā atverot Meistarnīcu. Radīta vieta, kur radoši darboties, svinēt un degustēt. Uzņēmums piedāvā kolektīvu saliedēšanas pasākumus, kopīgi cepjot kūkas, kā arī rosina "izgaršot" ražojumus stundu ilgā degustācijā.

3.Atbilde: Ražošanas/ noliktavas ēka atradīsies Gulbenē, Zaļā ielā 3

Projekts: “Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē”. Projekta mērķis: teritorijas revitalizācija Gulbenes pilsētā, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Gulbenes novada attīstības programmai un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonds

4.Atbilde: Rotācijas aplī Gulbenē ir iestādītas Tunberga ābeles, Japānas spirejas, kalnu priedes pundurformas

Projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” Finansējums no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzekļiem.

5.Atbilde: Elektroauto uzlādes iekārta atrodas pie viesu nama “Depo”

Projekts: “Gulbenes viesu nama “DEPO” aprīkojuma un datortehnikas iegāde”, kurš īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Projekta ietvaros viesu nams aprīkots ar mēbelēm un datortehniku, ierīkota jauna ugunsdrošības uzraudzības sistēma, kā arī uzstādīta publiski pieejamu elektroauto uzlādes iekārta ar atbilstošu programmatūru, tādējādi papildinot viesu nama pakalpojumu klāstu un veicinot ES klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu. Elektroauto uzlādi var veikt izmantojot aplikāciju jeb lietotni “Elektrum Drive”.

6.Atbilde: Attēlā redzamā ceļa barjera atrodas “Zaļā dzelzceļa” posmā no Gulbenes virzienā līdz Balvu robežai

Projekts : "Greenways Riga -Vilaka" (Zaļie ceļi Rīga – Viļaka). Projekta ietvaros Gulbenes novadā tika sakopts un labiekārtots bijušais dzelzceļa posms no Gulbenes līdz Balvu novada robežai, uzstādītas ceļa norādes un informācijas plāksnes, info stendi un ierīkotas atpūtas vietas. Galvenais projekta mērķis ir radīt jaunus, nemotorizēto transportlīdzekļu, un pats galvenais videi draudzīgus dzelzceļa maršrutus, kas ir interesenti vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

7.Atbilde: Vides objekta garums ir 2 metri 2 cm

Projekts: “Parki bez robežām”. Gulbenē tika labiekārtota Spārītes parka daļa no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem, kur tika atjaunots gājēju celiņu segums, ierīkots apgaismojums, iztīrīti dīķi un grāvji, sakopta apkārtne, izveidotas aktīvās atpūtas vietas un uzstādīti vides objekti, tāpat tika organizētas zaļās klases nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Projektu atbalstīja Eiropas Strukturālo un investīciju fonds (“Interreg”)

8.Atbilde: Amora skulptūra atrodas Pie Gulbenes Sarkanās pils

Projekts: “Dārza pērles”, kura ietvaros labiekārtota Sarkanās pils teritorija, izveidoti betona bruģa un grants seguma gājēju celiņi, izveidoti koku, krūmu un puķu stādījumi. Amora skulptūra, kas pēc vēsturiskas fotogrāfijas tapusi vēsturiskajā vietā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

9.Atbilde: Mīklas atminējums: apinis, SIA “Tālava”

Projekts: "Sidra ražošanas procesu modernizācija". Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" ietvaros.

10.Atbilde: Latvijai veltīts ozols Eiropas dārzā

Projekts: Eiropas dārzs tapis, pateicoties Gulbenes novada ģimnāzijas iniciatīvai, uzņemot Euroweek 2015 dalībniekus, kad katras dalībvalsts pārstāvji iestādīja savai valstij raksturīgu koku vai krūmu. Līdz ar skvēra rekonstrukciju, bērnu rotaļu laukuma izveidošanu un unikālā Eiropas dārza izveidošanu radīta vēl viena vieta, kur atpūsties un vienlaikus iegūt jaunas zināšanas gulbeniešiem un tūristiem.

Spēli organizēja Europe Direct centrs Gulbene, Gulbenes novada bibliotēka.