Nākamajos mēnešos norisināsies balsošana par daudziem būtiskiem jautājumiem

Nākamajos mēnešos EP deputāti balsos par ES daudzgadu budžetu, jaunu klimata likumu, turpinās diskutēt par Eiropas nākotni un citiem jautājumiem.

Daudzgadu budžets un atveseļošanas plāns

Plāna mērķis ir mazināt koronavīrusa pandēmijas radītās krīzes sekas un nodrošināt iespējas ilgtspējīgai nākotnei.

Eiropas zaļais kurss

Eiropas Parlamenta Vides komiteja 2020. gada septembrī balsos par ES klimata likumu, sekojot Eiropas Komisijas martā ierosinātajam priekšlikumam, kas tostarp iekļauj ceļvedi, kā Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu kontinentu.

Konference par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt diskusiju par izmaiņām, kas nepieciešamas, lai ES labāk sagatavotu nākotnei. Sākotnēji bija paredzēts uzsākt konferenci 2020. gada maijā, taču tā tika pārcelta uz vēlāku laiku Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma dēļ.

ES un Apvienotās Karalistes sarunas

Pašlaik turpinās sarunas, lai panāktu vienošanos par turpmāko partnerību starp ES un Apvienoto Karalisti. Saskaņā ar izstāšanās līgumu ir paredzēts pārejas periods līdz 2020. gada decembra beigām, tāpēc abu pušu mērķis ir pabeigt sarunas līdz 2020. gada beigām. Jebkura vienošanās var stāties spēkā tikai tajā gadījumā, ja to būs apstiprinājis Eiropas Parlaments.

Dzelzceļa pasažieru tiesības

ES strādā pie jauniem noteikumiem, lai stiprinātu dzelzceļa pasažieru tiesības, tostarp paredzot lielākas kompensācijas kavēšanās gadījumā un lielāka atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mērķis ir noslēgt šo likumdošanas dokumentu līdz 2021. gadam, ko Eiropas Komisija ierosinājusi noteikt par Eiropas Dzelzceļa gadu.

ES lauksaimniecības politikas reforma

Sarunu pēdējais posms par to, kā Eiropas lauksaimniecības nozarei vajadzētu izskatīties pēc 2020. gada, būs atkarīgs no vienošanās par ES daudzgadu budžetu 2021. – 2027. gadam. Tajā tiks ņemti vērā arī Eiropas zaļā kursa ietvaros paredzētie pasākumi.