“Meitene, kura turēja acis vaļā”

Izdod grāmatu bērniem, lai veicinātu izpratni par Ukrainas bērniem – kara bēgļiem

Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 48 300 Ukrainas bēgļu, tostarp Latvijas skolās mācās vairāk nekā 4190 ukraiņu kara bēgļu bērnu. Šie bērni ir bijuši spiesti pamest savu iepriekšējo dzīvi – ģimeni, draugus, visu, kas viņiem ir dārgs. Šodien Eiropas Komisija laiž klajā bērnu grāmatiņu “Meitene, kura turēja acis vaļā". Tās mērķis ir veicināt izpratni par problēmām, ar kurām saskaras gan bērni, gan pieaugušie, kas bēg no kara. Šajā projektā Komisija ir sadarbojusies ar pazīstamo ukraiņu ilustratori Annu Sarviru. Grāmata mudina ikvienu turēt acis vaļā, lai pamanītu šo bērnu pārdzīvojumus un atbildētu uz viņu vajadzībām.

Grāmata “Meitene, kura turēja acis vaļā” stāsta par ukraiņu meiteni, kura savā jaunajā skolā citā valstī sastopas ar kādu īpaši vērīgu meiteni. Grāmata parāda, cik svarīgi ir pievērst uzmanību citiem cilvēkiem, un piedāvāt viņiem atbalstu, kad, bēgot no kara, viņi integrējas jaunā valstī. Tā ir paredzēta 7–10 gadus veciem bērniem, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem. Grāmata uzsver līdzjūtības, solidaritātes un atbalsta nozīmi. Tā ir nenovērtējams palīglīdzeklis, lai viegli uztveramā veidā atainotu plašās sekas, ko rada Krievijas agresija pret Ukrainu.

"Lai veidotu iekļaujošāku, līdzjūtīgāku un taisnīgāku sabiedrību, ir svarīgi izprast to cilvēku pieredzi, kuri bēg no kara, un atzīt viņu tiesības. Iesaistot bērnus jau agrīnā vecumā un izmantojot stāsta spēku, mēs ceram veicināt empātiju un solidaritāti, kas veidos drošāku nākotni visiem," uzsvēra Eiropas tieslietu komisārs Didjē Reinderss (Didier Reynders).

Grāmata ir turpinājums Eiropas Komisijas "Es turēšu acis vaļā", kas tika izveidota, lai veicinātu izpratni par vardarbību – cietušajiem un to tiesībām Eiropas Savienībā. Šī kampaņa tika īstenota ES stratēģijas par cietušo tiesībām ietvaros. Stratēģijas mērķis ir panākt, lai noziegumos cietušie uzzinātu, kā izmantot savas pamattiesības un kur vērsties pēc atbalsta. Grāmata “Meitene, kura turēja acis vaļā” veicina izpratni par solidaritāti un skaidro, kāpēc cilvēkiem, kuri bēg no kara, ir nepieciešams īpašs atbalsts un uzmanība. Daži no viņiem var būt ar karu saistītu noziegumu upuri, kuriem ES tiesību aktos ir paredzētas tiesības.

ES noteikumi par cietušo tiesībām

ES ir noteikts tiesību kopums visiem noziegumos cietušajiem. 2012. gada Cietušo tiesību direktīva ir galvenais tiesību akts, kas ietver cietušo tiesību kopumu, tostarp tiesības uz piekļuvi informācijai, atbalstu un aizsardzību atbilstoši cietušā individuālajām vajadzībām un procesuālajām tiesībām. Cietušajiem ir arī tiesības tikt pamanītiem un saņemt cieņpilnu, iejūtīgu, pielāgotu, profesionālu un nediskriminējošu attieksmi.

2023. gada 12. jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu pārskatīt Cietušo tiesību direktīvu, lai vēl vairāk nostiprinātu noziegumos cietušo tiesības Eiropas Savienībā. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ar karu saistītu noziegumu upuriem ir piemērojami ES noteikumi par cietušo tiesībām kriminālprocesos saistībā ar noziegumiem, kas notikuši Eiropas Savienībā.

Papildu informācija:

Ilze Anna Putniņa,

PR konsultante

+371 26 451 981

ilze.putnina@medijutilts.lv