Latvijai būtiskākie jautājumi Vācijas prezidentūras ietvaros

2020. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidē Vācija. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un tās sekas, Vācijai bija jākoriģē sākotnējie prezidentūras plāni. Par savas prezidentūras moto Vācija izvēlējusies “Kopā uz Eiropas atveseļošanos”.

Latvijai būtiskākie jautājumi Vācijas prezidentūras ietvaros:

  • ES daudzgadu budžets 2021.–2027. gadam, kur mūsu galvenās prioritātes ir Kohēzijas politika un Kopējā lauksaimniecības politika. Latvijai būtisks arī finansējums infrastruktūras projektiem, kā arī zinātnei un inovācijām.
  • Eiropas Atveseļošanas plāna finansējums, kas ir svarīgs ekonomiskās atkopšanas nodrošināšanai. Finansējuma investīcijām ir jābūt cieši saistītam ar reformām un tām jāveicina ES ilgtermiņa mērķu sasniegšana.
  • Maksimāli ciešas nākotnes attiecības ar Apvienoto Karalisti.
  • Vienota un ambicioza klimata politika.
  • Godīga ES konkurētspējas politika un funkcionējošs Vienotais tirgus un tā digitalizācija. Ambiciozi priekšlikumi digitālajā jomā.
  • Tiesiskums un demokrātisko sistēmu aizsardzība.
  • ES globālā loma un multilaterālisma stiprināšana, īpaši ES kaimiņu reģionos. Drošības stiprināšana sadarbībā ar NATO.