Kuponi Wi-Fi punktu ieviešanai sabiedriskās dzīves centros

2019. gada 19. septembrī plkst. 14:00 WiFi4EU programmas ietvaros tiks aktivizēts trešais uzsaukums, kura mērķis ir palīdzēt pašvaldībām un pašvaldību apvienībām, kuras rīkojas savu biedru vārdā, uzstādīt Wi-Fi tīklājus sabiedriskās dzīves centros, piešķirot Eiropas Komisijas finansētus vaučerus. Ar iniciatīvu WiFi4EU Eiropas Komisija vēlas visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta (Wi-Fi) brīvu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem publiskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros un muzejos.

WiFi4EU vaučers nodrošina fiksētu finansējuma summu 15000 eiro apmērā katrai pašvaldībai, kuru saņemot, tai būs uzdevums izvēlēties sabiedriskās dzīves centrus, lai tajos iedzīvotājiem un viesiem izveidotu piekļuvi bezvadu internetam. WiFi4EU vaučeru drīkst izmantot arī, lai daļēji finansētu lielākas vērtības projektu, kā arī, to var izmantot, lai iegādātos jaunu vai atjauninātu esošo aprīkojumu un aizstātu to ar modernāko un tirgū pieejamāko.

WiFi4EU iniciatīvā piedalīties tiek aicināti arī Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi un, lai atvieglotu pašvaldību uzdevumu Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu meklēšanā, uzņēmumu saraksts atrodams WiFi4EU portālā.

Papildu informācija: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home