“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”

Eiropas Komisija atklāj jaunu pastāvīgu mobilitātes shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kas vērsta uz māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem, kā arī izsludinā pirmo uzaicinājumu pieteikties individuālās mobilitātes darbībām. “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kam trīs gadu periodā (no 2022. līdz 2025. gadam) no programmas “Radošā Eiropa” tiks piešķirts kopējais finansējums 21 miljona eiro apmērā, būs lielākā Eiropas mobilitātes shēma, kura paredzēta māksliniekiem un kultūras darbiniekiem un kurā iesaistītas visas programmas “Radošā Eiropa” valstis un nozares, uz ko attiecas minētās programmas kultūras atzars.

Programmas dalībnieki būs ES iestāžu pārstāvji, ieinteresētās personas un kultūras nozares organizācijas. “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” piedāvā risinājumu kultūras un radošo nozaru spiedīgajai vajadzībai pēc iekļaujošas un ilgtspējīgas mobilitātes iespējām, īpašu uzmanību pievēršot jaunajiem māksliniekiem.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela: “Ar mobilitātes shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” Komisija bruģē ceļu kultūras un radošo nozaru nākotnei, kā arī piedāvā jaunajiem māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem labākas iespējas uzlabot prasmes un veidot kontaktus Eiropas partneriem. Ar šo shēmu mēs atzītam, ka mobilitātes apmaiņas veido mūsu tagadni un ietekmē mūsu savstarpēji saistīto kopienu nākotni. Tā savieno mobilitāti ar ilgtspēju un iekļaušanu, kā to aicina darīt Eiropas zaļais kurss.”

Shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” Komisijas vārdā īsteno Gētes institūts, un tajā ietilpst divas darbības: individuālā mobilitāte un mākslinieku rezidences. Pateicoties mobilitātes stipendijām, aptuveni 7000 individuālu mākslinieku un kultūras jomas darbinieku varēs doties uz ārzemēm, gan ES, gan ārpus tās, ar mērķi profesionāli pilnveidoties vai sadarboties starptautiskā mērogā, piedalīties mākslinieku rezidencēs vai uzņemt māksliniekus un kultūras darbiniekus. Rezidentūras darbības tiks uzsāktas 2023. gada sākumā.

Pirmā individuālās mobilitātes uzaicinājuma mērķauditorija ir mākslinieki un kultūras darbinieki, kas strādā šādās nozarēs: arhitektūra, kultūras mantojums, dizains, modes dizains, literārā tulkošana, mūzika, vizuālā māksla un skatuves māksla. Pretendentiem jābūt no valstīm, kuras piedalās programmā “Radošā Eiropa”, un jādodas uz kādu citu minētās programmas dalībvalsti uz laikposmu no 7 līdz 60 dienām (individuāliem māksliniekiem) un no 7 līdz 21 dienai (divu līdz piecu cilvēku grupām).

Plašāka informācija: “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”: lielākā ES mobilitātes shēma sniedz jaunas iespējas māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem (europa.eu)