Konference Itālijā

Itālijas pilsētā Milānā jūnija sākumā mūsu Europe Direct (ED)  centrs piedalījās konferencē, kurā piedalījās visi 8 Latvijas centri un kopumā 431 Europe Direct centrs no visas Eiropas Savienības.

Sanāksmē pēc Eiropas Komisijas un Itālijas pārstāvju uzrunām tika diskutēts par komunikācijas nozīmi ar sabiedrību. Īpaša Eiropas Komisijas uzmanība tika pievērsta komunikācijai Ukrainas militārā konflikta kontekstā un sabiedrības informēšanu.  Darba grupās tika daudz diskutēts par sadarbības formām ar dažādām institūcijām, izglītības iestādēm, Eiropas Zaļo kursu, Eiroparlamenta  vēlēšanām 2024 u. c.  6 Europe Direct centri, tai skaitā Kuldīgas ED vadītāja Maija Jankovska informēja pārējos ED par Latvijas sadarbību ar medijiem.

ED centru tīkls Eiropā ir nozīmīgs savlaicīgas un objektīvas informācijas sniedzējs par aktualitātēm Eiropas Savienībā.