Komisija deviņām dalībvalstīm ir izmaksājusi vairāk nekā 6,5 miljardus eiro

Komisija deviņām dalībvalstīm ir izmaksājusi vairāk nekā 6,5 miljardus eiro; tas ir pēdējais darījums saskaņā ar SURE — instrumentu, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Ar šodien veikto devīto, pēdējo maksājumu 19 dalībvalstīm SURE ietvaros sniegtās finansiālās palīdzības kopējais apjoms sasniedz 98,4 miljardus eiro. Šodien veikto maksājumu summas ir šādas: Bulgārijai 460 miljoni eiro, Kiprai 29 miljoni eiro, Čehijai 2,5 miljardi eiro, Grieķijai 900 miljoni eiro, Horvātijai 550 miljoni eiro, Lietuvai 142 miljoni eiro, Latvijai 167 miljoni eiro, Polijai 1,5 miljardi eiro un Portugālei 300 miljoni eiro. Visas deviņas dalībvalstis arī jau iepriekš ir saņēmušas finansiālu atbalstu saskaņā ar SURE.

Ar izmaksātajiem aizdevumiem tiks finansēti iepriekšējie izdevumi par pasākumiem, kas ieviesti, lai novērstu Covid-19 krīzes smago sociālekonomisko ietekmi. Tie palīdzēs dalībvalstīm segt izmaksas, kas ir saistītas ar valstu saīsināta darbalaika shēmu finansēšanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, tostarp pašnodarbinātām personām, kā arī dažiem ar veselību saistītiem pasākumiem. Šie pasākumi palīdzēja aizsargāt nodarbinātību un atbalstīt ienākumus Covid-19 pandēmijas laikā.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:SURE shēma ir bijusi reāls ES veiksmes stāsts milzīgu un negaidītu grūtību laikā. Palīdzot cilvēkiem un uzņēmumiem un saglabājot daudzus miljonus darbvietu, lai aizsargātu ienākumus, tā patiešām apliecināja savu vērtību Eiropas ekonomikas atveseļošanā no pandēmijas sekām. Ir veikts pēdējais maksājums, un SURE joprojām ir izcils ES solidaritātes piemērs, kas pierāda ES spēju veikt ātru un izlēmīgu rīcību, lai sniegtu palīdzību tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs.”

SURE — Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā — ir būtisks elements ES visaptverošajā stratēģijā darbvietu un darba ņēmēju aizsardzībai, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju. SURE nodrošina finansiālo atbalstu aizdevumu veidā, kurus Eiropas Savienība uz izdevīgiem nosacījumiem piešķir dalībvalstīm.

Komisija 2020. gada 2. aprīlī iesniedza priekšlikumu SURE regulai kā daļu no ES sākotnējās reakcijas uz pandēmiju. Padome to pieņēma 2020. gada 19. maijā kā spēcīgu Eiropas solidaritātes zīmi, un instruments kļuva pieejams pēc tam, kad visas dalībvalstis 2020. gada 22. septembrī bija parakstījušas garantijas nolīgumus. 

Plašāka informācija un noderīgas saites: Darbvietu un darba ņēmēju aizsardzība: Komisija SURE ietvaros veic pēdējo maksājumu 6,5 miljardu eiro apmērā (europa.eu)