Jauna platforma zinātnisko rakstu un atklājumu pieejamībai

Eiropas Komisija atklājusi visiem pieejamu izdevējplatformu Open Research Europe, kurā tiks publicēti zinātniskie raksti. Platforma dos iespēju iepazīties ar rezultātiem, kas gūti pētījumos, kuri finansēti no ES pētniecības un inovācijas programmas 2021.–2027. gadam “Apvārsnis Eiropa” un tās priekšteces “Apvārsnis 2020”. 

Platformā “Open Research Europe” gan pētniekiem, gan plašai sabiedrībai bez maksas būs pieejama informācija par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Šī platforma piedāvā tiešu risinājumu lielākajām problēmām, ar kurām bieži vien nākas saskarties, publicējot zinātnisko pētījumu rezultātus. Cita starpā platforma dod iespēju novērst kavēšanos un šķēršļus, kas traucē atkalizmantot rezultātus, un ļauj izvairīties no lielām izmaksām. Platforma ir fakultatīvs pakalpojums programmu “Apvārsnis Eiropa” un “Apvārsnis 2020” finansējuma saņēmējiem un nodrošina tiem iespēju bez izmaksām izpildīt finansējuma saņemšanai izvirzīto prasību nodrošināt tūlītēju brīvu piekļuvi.

Platformā jau ir ievietoti aptuveni 40 zinātniskie raksti ļoti dažādās pētniecības jomās, kas tagad pieejami zinātnieku aprindām lasīšanai un recenzēšanai. 

Plašāka informācija šeit: https://ej.uz/TuvakZinatnei