ES un Japānas tirdzniecības nolīgums varēs stāties spēkā 2019. gada februārī

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu. Šis ir pirmais Komisijas panāktais tirdzniecības nolīgums, kurā iekļauta skaidra atsauce uz Parīzes klimata nolīgumu. Tas izveidos atvērtu tirdzniecības zonu, aptverot 635 miljonus cilvēku un gandrīz vienu trešdaļu no pasaules kopējā IKP. Stratēģiskās partnerības nolīgums ir pirmais jebkad noslēgtais divpusējais pamatnolīgums starp ES un Japānu.

Nolīgums atcels gandrīz visas muitas nodevas, ik gadu samazinot Eiropas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju izmaksas par apmēram vienu miljardu eiro. Deputāti uzskata, ka līgums ir signāls par labu uz noteikumiem balstītai, brīvai un taisnīgai tirdzniecībai laikā, "kad starptautisko kārtību apdraud ar protekcionismu saistīti izaicinājumi".

Birojā skaidroja, ka visjutīgākās ES nozares, piemēram, rīsu audzēšana, arī turpmāk būs pasargātas, bet vīnam, sieram, liellopu gaļai, cūkgaļai, makaroniem, šokolādei un cepumiem piemērotās muitas nodevas tiks atceltas uzreiz vai pēc pārejas perioda. Nolīgums aizsargās 205 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tā palīdzot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 78% Eiropas eksportētāju uz Japānu ir MVU. To atbalstam EP aicina Eiropas Komisiju (EK) izveidot īpašus MVU kontaktpunktus.

Tāpat Japāna atvērs savu publiskā iepirkuma tirgu dzelzceļa nozarē un lielākajās pilsētās arī citās nozarēs. Nolīgums arī atvieglos piekļuvi tirgum e-komercijas, jūras transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

EP atzinīgi vērtē augsta līmeņa vides un darba tiesību aizsardzību, apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu cīņai pret klimata pārmaiņām, un aicina abas puses iestāties par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Vienlaikus deputāti uzsvēra, ka Japānai jāratificē visi Starptautiskās Darba organizācijas noteiktie darba noteikumi.