ES pilsonība: jauna aptauja liecina, ka ES pilsoņi labāk apzinās savas tiesības

Jauna Eirobarometra aptauja par ES pilsonību un demokrātiju, ko publicējusi Eiropas Komisija, liecina, ka lielākā daļa eiropiešu (91 %) zina, ko nozīmē jēdziens “Eiropas Savienības pilsonis”. Tas ir augstākais informētības līmenis kopš 2007. gada, un tas ir pastāvīgi palielinājies (no 87 % 2015. gadā). Lielākā daļa eiropiešu ir labi informēti par savām vēlēšanu tiesībām gan valsts, gan Eiropas līmenī. Šodien Eiropas Komisija sāk arī sabiedrisko apspriešanu par ES pilsoņu tiesībām

 ES pilsonības un demokrātijas apsekojuma galvenie konstatējumi

  1. Augsts informētības līmenis par ES pilsoņu tiesībām

Saskaņā ar aptaujas datiem vairāk nekā seši no desmit eiropiešiem (65 %) zina jēdzienu “Eiropas Savienības pilsonība” un zina, ko tas nozīmē, savukārt gandrīz katrs trešais (26 %) par to ir dzirdējis. Pilsoņi ir īpaši informēti par tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas Savienības iestādēs (89 %), tiesībām uzturēties jebkurā ES dalībvalstītī iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• (85 %) un, atrodoties citā dalībvalstī, tiesībām uz tādu pašu attieksmi kā pret attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgo (81 %). Lai gan pastāvīgi pieaug to eiropiešu skaits, kuri zina, ko darīt, ja netiek ievērotas viņu kā ES pilsoņu tiesības, tikai 37 % uzskata, ka viņi ir labi informēti. Tas ir par 11 procentpunktiem vairāk nekā 2015. gadā reģistrētie 26 %. Visbeidzot, 92 % respondentu norādīja – ja viņi atrodas valstī, kas nav ES dalībvalsts, un šajā valstī nav viņu valsts konsulāta vai vēstniecības, un viņiem ir vajadzīga palīdzība, viņi lūgs atbalstu no ES delegācijas.

  1. Vispārējie ieguvumi no brīvas pārvietošanās ES

Atbildot uz jautājumu par brīvu pārvietošanos, 84 % respondentu teica, ka ES pilsoņu brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā sniedz vispārēju labumu viņu valsts ekonomikai. Tas liecina par 13 procentpunktu pieaugumu kopš 2015. gada, kad 71 % pilsoņu atzina brīvas pārvietošanās priekšrocības. Šis Eirobarometrs tika veikts, pirms lielākajā daļā dalībvalstu tika ieviesti pārvietošanās ierobežojumi saistībā ar Covid-19.

  1. Labas zināšanas par ES vēlēšanu tiesībām

Eirobarometrs ietvēra arī jautājumus par ES pilsoņu vēlēšanu tiesībām iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus. Nedaudz vairāk kā septiņi no desmit respondentiem (71 %) zina, ka Eiropas pilsonim, kas dzīvo nevis savā izcelsmes valstī, bet citā ES valstī, ir tiesības balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Atbildot uz jautājumu par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lielākā daļa respondentu norādīja, ka plašākas vai labākas informācijas pieejamība par vēlēšanām kopumā un konkrēti par ES ietekmi uz ikdienas dzīvi būtu mudinājusi viņus piedalīties balsošanā.

Sabiedriskā apspriešana par ES pilsonību

 Eiropas Komisija sāk arī sabiedrisko apspriešanu par ES pilsoņu tiesībām. Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot informāciju, pieredzi un viedokļus par ES pilsoņu tiesībām, ko iekļaus nākamajā ziņojumā par ES pilsonību. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, šajā apspriešanā iekļauti arī jautājumi par ārkārtas pasākumu ietekmi uz ES pilsoņu tiesībām. Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā līdz 2020. gada 1. oktobrim.