EK nāk klajā ar 2021. gada pavasara ekonomikas prognozi

2021. gada pavasara ekonomikas prognozē paredzēts, ka ES ekonomika 2021. gadā pieaugs par 4,2 % un 2022. gadā – par 4,4 %. Tiek prognozēts, ka ekonomikas izaugsme eirozonā šogad būs 4,3 %, savukārt nākamgad tā sasniegs 4,4 %. Tas ir ievērojams izaugsmes perspektīvu uzlabojums salīdzinājumā ar 2021. gada ziemas ekonomikas prognozi, ar kuru Komisija nāca klajā februārī. Izaugsmes tempi Eiropas Savienībā joprojām būs atšķirīgi, taču sagaidāms, ka līdz 2022. gada beigām ekonomika visās dalībvalstīs atkal sasniegs pirmskrīzes līmeni.

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, par ES un Latviju: “Pandēmijas ietekmē Latvijas ekonomika pagājušajā gadā saruka par 3.6%. Visvairāk tika skartas pakalpojumu nozares, kas saistītas ar cilvēku apkalpošanu klātienē. 2021.gada sākumā joprojām augstie Covid-19 saslimstības rādītāji un ierobežojošie pasākumi bremzēja ekonomikas atgūšanos gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, gada otrajā pusē ir sagaidāma straujāka ekonomikas izaugsme un prognozēts, ka Latvijas ekonomika 2021.gadā pieaugs par 3.5%. Līdz ar patēriņa atgriešanos iepriekšējā līmenī papildus stimulu ekonomikai dos investīciju kāpums, tai skaitā pateicoties ievērojamam ES finansējuma pieplūdumam. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai Latvija efektīvi izmantotu pieejamos Eiropas ekonomikas atjaunošanas plāna līdzekļus. Eiropas Savienībā kopumā 2020.gadā bija vērojams ekonomikas kritums 6.1% apmērā, bet šogad tiek sagaidīta ekonomikas izaugsme 4.2% apmērā. Šogad Latvijas valsts atbalsts uzņēmējiem un mājsaimniecībām ir būtiski pieaudzis, salīdzinot ar 2020.gadu. Attiecīgi pieaug arī budžeta deficīts. 2020.gadā budžeta deficīts sasniedza 4.5% no IKP, bet šogad prognozēts jau 7.3% apmērā.”

Plašāka informācija: https://bit.ly/2RQUncg