“Eiropas solidaritātes korpuss - jaunas iespējas organizācijām, uzņēmumiem un jauniešiem”

Uzņēmēji, nevalstiskā sektora, pašvaldību pārstāvji, kā arī jaunieši tiek aicināti uz informatīvu semināru par darba vietu izveidi jauniešiem “Eiropas solidaritātes korpuss - jaunas iespējas organizācijām, uzņēmumiem un jauniešiem”

14.septembrī plkst. 10.30 – 12.30, Gulbenes novada bibliotēkā
Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenošanas gaitā organizācijas un jaunieši (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) varēs īstenot šādas aktivitātes:

  • Brīvprātīgais darbs Latvijā un ārvalstīs;
  • Apmaksāta prakse ES valstīs;
  • Darbs ES valstīs vai Latvijā;
  • Solidaritātes projekti.

Iesaistoties programmā, organizācija, uzņēmums var ne tikai risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un  sniegt ieguldījumu vietējā kopienā, bet arī celt organizācijas kapacitāti un saņemt finansiālu atbalstu darbinieka apmācībai, aktivitātēm un projekta vadīšanai.

Projektus var iesniegt jebkura publiska vai privāta organizācija (NVO), uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.).

Pirmais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris.

Seminārā piedalīsies Juta Reķele, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Plašāk par programmu:
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss


Tuvāka informācija, pieteikšanās semināram :
http://ejuz.lv/solidaritate

vai

t. 64471335, indra.logina@gulbenesbiblioteka.lv