Eiropas Savienības prezidējošā valsts - Portugāle

Portugāle no Vācijas pārņēmusi Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus, ko pildīs nākamo pusgadu. Pēc tam stafeti pārņems Slovēnija.

Prezidentūras laiks būs gana izaicinošs, galvenokārt Covid-19 pandēmijas radītās krīzes dēļ.

Ņemot vērā pašreizējos sarežģītos laikus, Portugāle ir apņēmusies veicināt noturīgu, sociālu, ekoloģisku, digitālu un globālu Eiropu.

Jaunās prezidentūras devīze ir “Laiks panākt taisnīgu, zaļu un digitālu atveseļošanu”.

Tai arī būs jāturpina darbs pie dažām iepriekšējās prezidentvalsts Vācijas prioritātēm: ES un Apvienotās Karalistes attiecību nākotne, progress saistībā ar ES rīcību klimata jomā, ES daudzgadu budžets un ES atveseļošanas plāns laikposmam pēc Covid-19.